Mit erhvervs­mæssige cv

text-separator-1

ERHVERVSERFARING

 • Selvstændig med egen klinik
 • Center Amager (socialpsykiatri) som uddannelsesansvarlig og underviser indenfor recovery, for personale.
 • Socialpsykiatrien center Nørrebro unge/voksne
  Livsmestringsforløb med fokus på recovery – discovery – empowerment samt psykoterapeut og akupunktør for medarbejderne.
 • Rigshospitalet som nada konsulent
 • Gaderummet, være og bosted for unge med psykosociale problem og misbrugsproblematikker. Psykoterapeut, biopat, akupunktør, økonoma.
 • Bispebjerg hospital og Rygårdscentret voksne/ældre som beskæftigelsesvejleder.

UDDANNELSER

 • Urteterapeut
 • Overbygning af den Franske Auriculo akupunktur
 • Kerneterapeut sammenhængen mellem ernæring, krop og psyke, supervisor
 • Kinesisk, fransk (Auriculo) samt nada akupunktør
 • Psykoterapeut, oplevelsesorienteret og systemisk
 • Biopat
 • Mastercoach
 • Beskæftigelsesvejleder

EFTERUDDANNELSER

 • Akupunktur, sammenhængen mellem vægt og psyko emotionelle tilstande samt rygestop, angst, stress, traumer, abstinensbehandling og søvnproblemer.
 • Ernæring og inflammation i forhold til neuropsykiatriske ubalancer.
 • Overbygning som psykoterapeut i lederskabets psykologi, undervisning samt træning i det personlige og faglige lederskab, supervisor.
 • Overbygning i nada akupunktur.
 • Almen fødevarehygiejne
 • Psykisk og fysisk førstehjælp
 • Psykiatrisk sygdomsforståelse, farmakologi og behandling.
 • Ernæring i forhold til psykisk sårbarhed
 • Antroposofisk menneskebillede indenfor stress, angst, depression og søvnproblemer.

KURSER OG UNDERVISNING JEG HAR AFHOLDT

 • Medvirket i flere TV-udsendelser med akupunktur og irisanalyse
 • Haft mit eget radioprogram om ernæring vitaminer og mineraler
 • Inviteret til Folkemødet, grundet min alternative indfaldsvinkel til recovery af landsforeningen af psykiatribrugere
 • Undervist i AGD, Akupunktur for Grounding og Detox hos DSI Nettet, bosted for psykisk sårbare, Biopatskolen i København og Århus, Center Nørrebro, bo- og værested samt Bostedet Center Amager, begge bosteder for psykisk sårbare,
 • AOF Kursus for pensionister i Alternativ alderdom med sund ernæring.
 • 2 EU projekter Unge med misbrug og spiseforstyrrelser, samt unge mødre med diverse psyko sociale problemer. Undervist i personlig udvikling, familie problematikker, kropsbevidsthed, sund ernæring i teori og praksis, samt nedtrapning fra diverse misbrug.
 • Studietur til Israel, medleder for en gruppe unge med psykosociale udfordringer. Sociale relationer samt dyrkning af grøntsager.