LÆR agd®

Akupunktur for Grounding og Detox

Et givende og hurtigt virkende arbejdsredskab til gavn for borgerne og medarbejdere

UDTALELSER FRA KURSISTER:

AGD – vejen til Recovery, Discovery og Empowerment.

En speciel og let form for øreakupunktur, mod alle former for psykisk sårbarhed, chok, stress, angst, søvnproblematikker, craving, afhængighed, samt til brug for nedtrapning af div. former for psykopharmaca.

Stress hos ansatte, er en af de største årsager til fravær med lange
sygemeldinger til følge. Her vil AGD også være en rigtig god hjælper.
Resultatet er nedsat eller intet sygefravær.

AGD tager afsæt fra NADA akupunkturen og går flere skridt videre i
form af bl.a. læring om flere indstik, samt betydningen af disse, på det
fysiske, psykiske og mentale plan. Under kurset læres også om ørets
anatomi.

AGD udføres non verbalt, da al forandring kommer indefra. AGD virker både som akut behandling, samt til længere tids behandling.

Kan tåles af alle og kan ikke overdoseres. Kan gives til enkelt person samt gruppe.

Er du bange for nåle, så tøv ikke, der er plads til alle og vi tager
det stille og roligt. Der kræves ingen forudgående kundskaber, lysten
driver værket.

SANSERNE, ET VIGTIGT KRYDDERI

Intet kommer i hjernen, før det har været i sanserne. Hjernen har brug for informationer fra vores sanser, for at forstå egen krop og verden omkring.

Derfor læres der også om farver, dufte konsistens og smag.

DELTAGERANTAL

Undervisningen foregår under hyggelige rammer, med mindst 8 og højst 12 personer, på et hold og indeholder teori samt praksis.

Kursus varighed:
2 gange 3 dage – med 1 måneds pause, derunder 1 times fælles supervision på Zoom

text-separator-1

AGD – akupunktur for grounding og detox.

FORMÅL:
At styrke, understøtte og fremme vejen for psykisk sårbare.
At få synliggjort brugerinddragelse.
Det set i lyset af RECOVERY, DISCOVERY, EMPOWERMENT.

For medarbejdere: At mindske og nedsætte antallet af sygemeldinger grundet stress, angst eller depression og de symptomer der følger med.

ADFÆRD

TANKER

KROP

FØLELSER

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL:

Alle faggrupper, der arbejder med psykisk sårbarhed og eller misbrugsproblematikker.

Her hører også peer to peer samt medarbejdere med brugererfaring.

Men også pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og pårørende til psykisk sårbare samt kontorpersonale.

TIMEANTAL MED DAGE:

I alt 43 timer. 42 timer fordelt på modul 1 i 3 dage med 1 måneds pause, og modul 2 i 3 dage. Under pausen er der 1 times online supervision via ZOOM.

Undervisningen starter kl. 9 og slutter kl.16.

Ud over de 43 timer, må du påregne hjemmetræning med opgaver i teori samt praksis.

HVOR AFHOLDES KURSET:

På din arbejdsplads eller i din forening.

FORTÆRING:

Morgenmad samt frokost, sørger du selv for. Jeg sørger for te, kaffe, vand og noget sødt til ganen.

PAUSER:

Frokost ca. Kl. 12 til 13 formiddags samt eftermiddags pause i 15 minutter. Ellers ved behov.

Jeg har mange års erfaring i undervisning, supervision samt praksis af AGD®

Bl.a fra:
• Socialpsykiatrien Center Amager
• Center Nørrebro
• DSI nettet Lyngby
• Rigshospitalets smerteklinik
• Institut for Biologisk medicin i København og Århus

KOMPENDIER

Kursisterne printer selv kompendierne, det gør kursus prisen billigere.

REMEDIER TIL KURSISTER MELLEM MODUL 1 OG 2

Alle remedier gives med hjem.

PRIS:

For medarbejdere kr. 7.200 pr. kursist

Der er mulighed for, at søge tilskud via den enkeltes fagforening, hos kompetancefonden.

Ring gerne til mig for yderligere info om ovenstående.

Foreninger, ring og hør nærmere.

DIPLOM

For at modtage diplom, skal du have deltaget i alle timerne, samt have lavet opgaven under pausen og have deltaget i den fælles supervision.

SUPERVISION OG NY LÆRING FOR MEDARBEJDERE

Der afholdes supervision og ny læring 1 gang årligt, med 1 dag på 7 timer kl. 9 til 16. Højst 12 medarbejdere.

Pris ialt kr. 7.500

Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker referencer.

MODUL 1

Kursusindhold - vejledende:

Der skiftes mellem teori og praksis. Der stikkes i øve ører og på hinanden. Der vil være sang, højtlæsning, farvelægning af områder i øret, gruppearbejde med indstik, visualisering, detox te.
Der krydres med små nyttige tips undervejs.
Afslutning på første modul vil være med en opgave.

Dag 1

Sang

Velkomst

Hvad er AGD

Ørerne en erogen zone

Akupunkturens virkning

Lidt om Yin og Yang

Nøglen til vores psykiske velbefindende

Stikteknik i teori og praksis, der stikkes i gummi øre

Ikke to ører er ens, gå på opdagelse

Øret er et mikro system af krop og psyke

Det indre og ydre øre, landskabet i øret

Ørets topografi (gruppearbejde)

Det psykiske klima

Opmærksomhedspunkter samt terapiforhindringer

Læring om punkternes virkeområde og hvordan du finder akupunkturpunktet

Akupunkturpunkterne gives på gummi øret

 

Slut på dag 1 – lidt hjemmelæsning til i morgen, samt hvad byder dag 2 på?.

Dag 2

Visualisering, samt begrundelse

Spørgsmål fra i går

Akupunktur punkternes betydning

Øve indstik

Hvad skal du være opmærksom på hos borgeren og dig selv

Helix ryggen er forskellig, vi går på opdagelse

Repetition, alle byder ind

Akupunktur-punktet DU 26

Arbejdsstillinger og hvad skal være på plads

Vælge punkter ud fra borgerens symptom komplex

Søvnforstyrrelser, hovedpine og tandlægen

 

Slut på dag 2 – lidt hjemmelæsning til i morgen, samt hvad byder dag 3 på?

Dag 3

Visualisering

Spørgsmål fra i går

Hvad kan opleves under behandlingen

Din indre kejser

Indstik i øve ørerne

I giver hinanden akupunktur (gruppearbejde)

Hvad er detox te og hvordan virker det

Spørgsmål til kursisterne, alle byder ind

Visualisering

Registrerings skema, hvordan bruges det

Opgaver, løses af hver enkelt kursist

 

Slut på dag 3.

Efter MODUL 1: 1 måneds pause

Øvelse gør mester, kig derfor på alle de ører, du kommer i nærheden af.

Er der forskellige farver på øret, eksem, bumser eller måske er ørerne forskellige hos samme person?

OPGAVE: Aftal med mindst 2 gerne 3 voksne familie eller venner, du kan lave et akupunkturforløb med, 2 gange ugentligt.

Brug registrering skemaet.

Det må ikke være borgere fra din arbejdsplads.

Beskriv hvad der synes svært eller let for dig i forhold til opgaven.

Der vil være 1 times fælles supervision på ZOOM, ca. midtvejs under pausen.

text-separator-1

MODUL 2

Kursusindhold - vejledende:

Der skiftes mellem teori og praksis. Der stikkes i øve ører og på hinanden. Der vil være sang, sangleg, højtlæsning, farvelægning af områder i øret, gruppearbejde med indstik, vi leger med sanser og farver, Giv dig selv basis akupunktur, visualisering, forskellige detox te.
Repetition, Hvordan implementeres AGD og hvordan får du synliggjort borgerinddragelse med magnetkugler på arbejdspladsen. Der krydres med små nyttige tips undervejs. Afslutning på andet modul vil være med film, find 5 fejl, evaluering.

Dag 1

Velkommen tilbage

Hvad byder dagen på, husk tørklæde til i morgen

Sangleg, samt begrundelse

Hvordan er det gået dig, dine opgaver samt de personer, du har arbejdet med?

Repetition af punkter, beliggenhed og virkning

Topografi, der skrives og males (gruppearbejde)

Mere om yin og yang

Fra tanke til tankemylder, hvordan kan det brydes

Nye punkter, placering og virkning

Magnetkugler, hvad er Gauss og brugen af dem, teori og praksis

Behandlings forslag med magnet kugler

Hvordan synliggøres borgerinddragelse med at give magnetkugler

 

Slut på dag 1 – hvad byder dag 2 på?
HUSK TØRKLÆDE.

Dag 2

Oplæsning, det bedste eller værste

Spørgsmål

Repetition af punkter

Vi smager på livet, brugen af tørklæde

Når vores bevidsthed øges, kan vi skifte spor, hen mod det gode liv (gruppearbejde)

Recovery, discovery empowerment, mad og sanser, vigtige krydderier

Hvordan hænger AGD sammen med smage, tanker, tilstande og yin og yang

Nye punkter indøves (gruppearbejde)

 

Slut på dag 2 – hvad byder dag 3 på?
HUSK TØRKLÆDE.

Dag 3

 

Visualisering, sang, leg eller oplæsning

Spørgsmål

Nyeste punkter indøves (gruppearbejde)

Hvad er recovery, discovery og empowerment. Hvordan bruges det på dit arbejde (gruppearbejde)

Hvordan tænker du/I videre samarbejde

Når den ydre kemi blander sig med den indre

Kursister giver sig selv basis punkterne

Hjælp til nedtrapning af de hårde hvidevarer samt psykopharmaca i samråd med psykiater

Skema om nedtrapning og symptomer

Film om AGD, find 5 fejl

Evaluering

Diplom givning

 

Tak for denne gang

Kære kursist, som ny kommer man tit i tvivl. Jeg besvarer gerne mails.

HVORFOR VIGTIG MED BRUGERINDDRAGELSE

Underviser jeg indenfor psykiatrien eller foreninger under denne kategori, vil det være en god investering at købe en ekstra kursusdag. Her vil brugere eller beboere, lære at give sig selv magnetkugler og fingerroller. Se venligst billederne.
Fordi Inddragelse styrker den psykisk sårbares hverdag til troen på, modet til og håbet om kontrol over eget liv. At give sig selv magnet kugler eller fingerrollere, øges derved selvtillid, selvværd og borgerens egne ressourcer popper op, hvilket også gælder de ressourcer borgeren havde glemt, vedkommende havde.
Det åbner døren til videre RECOVERY DISCOVERY EMPOWERMENT.

Magnetkugler er bittesmå guldbelagte kugler der er monteret på kirurgisk plaster, de er nemme at påsætte i øret. Ved et let tryk stimuleres forskellige punkter i øret. Bruges bl.a. ved søvnproblemer, uro i kroppen, abstinenser m.m.

Fingerrollere, stimulerer akupunktur punkter, som kan påvirke sind og krop til mere ro og velbehag.

Hverken brugen af magnetkuglerne eller fingerrollerne kan overdoseres.

Deltagerantal indenfor foreninger:

Mindst 6 og højst 10 personer

Varighed

Mindst 6 og højst 10 personer

Kompendium

Let læseligt kompendium med billeder.

Udleveres på kursus dagen.

Ring venligst for pris.

Deltagerantal indenfor psykiatrien:

2 medarbejdere som efter kursus vil være hjælpere for borgerne og højst 8 borgere

Varighed

1 dag på 4 til 6 timer incl. pauser

Kompendium

Let læseligt kompendium med billeder, som printes af personalet.
Ring venligst for pris.