Jeg er født i 1955, bor på Østerbro.

Siden mit 18. år har jeg beskæftiget mig med og været nysgerrig på sundhed, sygdom og psykisk sårbarhed. Startede som sygeplejeelev, fandt ud af at det ikke var den rette hylde for mig. Begav mig herefter ind i den alternative verden, hvor jeg stadig forsøger at bygge bro mellem det alternative og det etablerede sundhedsvæsen.

 

Jeg brænder for den holistiske tankegang, som har ført mig til uddannelser som biopat, psykoterapeut, kerneterapeut, fransk, kinesisk, Acu Nova og nada øreakupunktør.

Jeg har været selvstændig med egen klinik siden 1991.

 

Foruden mit arbejde på klinikken har jeg deltaget i flere TV udsendelser bl.a. Den 11. time med nada akupunktur, TV3 med irisanalyse, haft eget radio program om vitaminer og mineraler, samt været interviewet til diverse aviser og ugeblade.

Undervist i Det alternative Husapotek samt Alternativ alderdom for den 3. alder.

Været underviser i 2 EU projekter om unge med misbrug, samt unge mødre med diverse psykiske problematikker. Undervist i øreakupunktur på Biopat skolen.

Har rejst land og rige rundt med showet ”Den alternative Kuffert,” ligesom jeg har afholdt adskillige foredrag indenfor sundhed, sygdom og ernæring.

Har været medleder for unge psykisk sårbare, med en 3 ugers rejse til Israel.

Jeg er forfatter til Det alternative Husapotek.

 

ERHVERVSERFARING

 • Selvstændig med egen klinik
 • Center Amager (socialpsykiatri) som uddannelsesansvarlig og underviser indenfor recovery, for personale.
 • Socialpsykiatrien center Nørrebro unge/voksne
  Livsmestringsforløb med fokus på recovery – discovery – empowerment samt psykoterapeut og akupunktør for medarbejderne.
 • Rigshospitalet som nada konsulent
 • Gaderummet, være og bosted for unge med psykosociale problem og misbrugsproblematikker. Psykoterapeut, biopat, akupunktør, økonoma.
 • Bispebjerg hospital og Rygårdscentret voksne/ældre som beskæftigelsesvejleder.

EFTERUDDANNELSER

 • Akupunktur, sammenhængen mellem vægt og psyko emotionelle tilstande samt rygestop, angst, stress, traumer, abstinensbehandling og søvnproblemer.
 • Ernæring og inflammation i forhold til neuropsykiatriske ubalancer.
 • Overbygning som psykoterapeut i lederskabets psykologi, undervisning samt træning i det personlige og faglige lederskab, supervisor.
 • Overbygning i nada akupunktur.
 • Almen fødevarehygiejne
 • Psykisk og fysisk førstehjælp
 • Psykiatrisk sygdomsforståelse, farmakologi og behandling.
 • Ernæring i forhold til psykisk sårbarhed.
 • Antroposofisk menneskebillede indenfor stress, angst, depression og søvnproblemer.

UDDANNELSER

 • Overbygning af den Franske Auriculo akupunktur
 • Kerneterapeut sammenhængen mellem ernæring, krop og psyke, supervisor
 • Kinesisk, fransk (Auriculo) samt nada akupunktør
 • Psykoterapeut, oplevelsesorienteret og systemisk
 • Biopat
 • Mastercoach
 • Beskæftigelsesvejleder

 

Kontakt mig for evt. foredrag

KURSER OG UNDERVISNING JEG HAR AFHOLDT

 • Inviteret til Folkemødet, grundet min alternative indfaldsvinkel til recovery af landsforeningen af psykiatribrugere
 • Undervist i AGD, Akupunktur for Grounding og Detox hos DSI Nettet, bosted for psykisk sårbare, Biopatskolen i København og Århus, Center Nørrebro, bo- og værested samt Bostedet Center Amager, begge bosteder for psykisk sårbare,
 • AOF Kursus for pensionister i Alternativ alderdom med sund ernæring.
 • 2 EU projekter Unge med misbrug og spiseforstyrrelser, samt unge mødre med diverse psyko sociale problemer. Undervist i personlig udvikling, familie problematikker, kropsbevidsthed, sund ernæring i teori og praksis, samt nedtrapning fra diverse misbrug.
 • Studietur til Israel, medleder for en gruppe unge med psykosociale udfordringer. Sociale relationer samt dyrkning af grøntsager.

 

bare

cosmetics

ERHVERVSERFARING

 • Selvstændig med egen klinik
 • Center Amager (socialpsykiatri) som uddannelsesansvarlig og underviser indenfor recovery, for personale.
 • Socialpsykiatrien center Nørrebro unge/voksne
  Livsmestringsforløb med fokus på recovery – discovery – empowerment samt psykoterapeut og akupunktør for medarbejderne.
 • Rigshospitalet som nada konsulent
 • Gaderummet, være og bosted for unge med psykosociale problem og misbrugsproblematikker. Psykoterapeut, biopat, akupunktør, økonoma.
 • Bispebjerg hospital og Rygårdscentret voksne/ældre som beskæftigelsesvejleder.

UDDANNELSER

 • Overbygning af den Franske Auriculo akupunktur
 • Kerneterapeut sammenhængen mellem ernæring, krop og psyke, supervisor
 • Kinesisk, fransk (Auriculo) samt nada akupunktør
 • Psykoterapeut, oplevelsesorienteret og systemisk
 • Biopat
 • Mastercoach
 • Beskæftigelsesvejleder

 

EFTERUDDANNELSER

 • Akupunktur, sammenhængen mellem vægt og psyko emotionelle tilstande samt rygestop, angst, stress, traumer, abstinensbehandling og søvnproblemer.
 • Ernæring og inflammation i forhold til neuropsykiatriske ubalancer.
 • Overbygning som psykoterapeut i lederskabets psykologi, undervisning samt træning i det personlige og faglige lederskab, supervisor.
 • Overbygning i nada akupunktur.
 • Almen fødevarehygiejne
 • Psykisk og fysisk førstehjælp
 • Psykiatrisk sygdomsforståelse, farmakologi og behandling.
 • Ernæring i forhold til psykisk sårbarhed.
 • Antroposofisk menneskebillede indenfor stress, angst, depression og søvnproblemer.

KURSER OG UNDERVISNING JEG HAR AFHOLDT

 • Inviteret til Folkemødet, grundet min alternative indfaldsvinkel til recovery af landsforeningen af psykiatribrugere
 • Undervist i AGD, Akupunktur for Grounding og Detox hos DSI Nettet, bosted for psykisk sårbare, Biopatskolen i København og Århus, Center Nørrebro, bo- og værested samt Bostedet Center Amager, begge bosteder for psykisk sårbare,
 • AOF Kursus for pensionister i Alternativ alderdom med sund ernæring.
 • 2 EU projekter Unge med misbrug og spiseforstyrrelser, samt unge mødre med diverse psyko sociale problemer. Undervist i personlig udvikling, familie problematikker, kropsbevidsthed, sund ernæring i teori og praksis, samt nedtrapning fra diverse misbrug.
 • Studietur til Israel, medleder for en gruppe unge med psykosociale udfordringer. Sociale relationer samt dyrkning af grøntsager.

 

Mit erhvervs-
mæssige cv


- og lidt om mig selv